Concurrerende prijzen

Een groene waterstofeconomie voor een schoon, veilig en welvarend Noord-Nederland

De realisatie van een groene waterstofeconomie kan daadwerkelijk bijdragen aan economische groei en meer werkgelegenheid in Noord-Nederland.

 

De omstandigheden in Noord-Nederland zijn bij uitstek geschikt voor de productie van groene waterstof en andere groene energieproducten tegen wereldwijd concurrerende prijzen.
De groene energie-industrie kan als hoeksteen fungeren voor de economische groei en werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het zal groeimogelijkheden creëren voor andere bedrijven in Noord-Nederland, doordat groene chemische producten, materialen, apparatuur en producten voor concurrerende prijzen geproduceerd worden. Bovendien zullen lokale gebieden zich kunnen ontwikkelen tot schone en welvarende gemeenschappen die hun eigen groene stroom genereren, terwijl groene waterstof gebruikt wordt voor schoon vervoer en het balanceren van het elektriciteitsnet. Bovenal zorgt de productie van groene waterstof op land, op zee of geïmporteerd, er voor dat inwoners van Noord-Nederland een duurzaam alternatief wordt geboden, welke voortbouwt op de regionale sterke punten van de bestaande infrastructuur en expertise.


 

Alstom, elektrische brandstofcel waterstoftrein Alstom, elektrische brandstofcel waterstoftrein