Economische groei

De groene waterstofeconomie zal mogelijk het verlies aan economische groei en werkgelegenheid kunnen compenseren

Het realiseren van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland zal bijdragen aan regionale economische groei en werkgelegenheid.

 

De eerste fase tot 2030 zal bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid in alle provincies, steden en gemeenten in Noord-Nederland. Investeringen en economische activiteiten zullen zowel grootschalig zijn, als ook op kleine schaal plaatsvinden in lokale gemeenschappen. Grootschalige productie van groene waterstof, zuurstof, syngas, kooldioxide, char, zuiver water en warmte zal, samen met haven transport en opslagfaciliteiten, worden gevestigd in de Eemshaven, terwijl de groene chemische productie kan plaatsvinden in Delfzijl. Kleinschalige productie van waterstof door middel van zonne-energie zal plaatsvinden in verschillende steden en dorpen en op de Waddeneilanden. Waterstof distributiecentra en tankstations zullen vanaf strategisch gelegen locaties waterstof leveren aan waterstof-brandstofcel bussen, vrachtwagens, treinen, boten en auto’s in de hele regio. Een waterstof pijpleidingennet (omgebouwde gaspijpleidingen) zal Noord-Nederland ontsluiten en het mogelijk maken om geproduceerde groene waterstof te leveren aan Delfzijl, Rotterdam, Limburg en Duitsland. Waterstof innovatiecentra zullen worden ontwikkeld in Leeuwarden, Groningen en Emmen, resulterend in nieuwe en innovatieve bedrijvigheid rond groene waterstof technologieën, systemen en applicaties. Opleidingen en trainingen in groene waterstof technologieën, toepassingen en economie zal worden ontwikkeld en geïmplementeerd, resulterend in goed opgeleide en geïnformeerde werknemers en inwoners. 

In Noord-Nederland kan de bestaande chemische industrie groene ammoniak en groene methanol produceren met grote hoeveelheden groene waterstof als grondstof.


Gebaseerd op de resultaten in de eerste fase, wordt na 2030 een sterke, verdere groei van de waterstofeconomie in Noord-Nederland voorzien. Het is de verwachting dat de realisatie van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland uiteindelijk de economische krimp en verlies van werkgelegenheid als gevolg van de vermindering van gaswinning kan compenseren.


 

Groene productie van chemische grondstoffen in Delfzijl Groene productie van chemische grondstoffen in Delfzijl


 

Eemshaven: de energiehaven van Noord­Nederland Eemshaven: de energiehaven van Noord­Nederland