Waterstofproductie

Grootschalige groene waterstof productie is nodig om een waterstof-infrastructuur te realiseren

Met de implementatie van deze projecten, activiteiten en systemen tussen 2017 en 2030, zal er bij benadering jaarlijks 270.000 ton waterstof (38 Petajoule) geproduceerd worden in Noord-Nederland.

 

Door deze grootschalige waterstofproductie is het mogelijk om groene waterstof voor 2 tot 3 euro per kilo te produceren, wat ongeveer de prijs is van grijze waterstof, geproduceerd uit fossiele brandstoffen, voornamelijk aardgas. De opkomende markten voor mobiliteit (transport met waterstof brandstofcellen) en balancering van het elektriciteit systeem zijn echter niet in staat om een dergelijk groot volume waterstof meteen te absorberen. De belangrijkste afnemers van waterstof zijn de chemische en petrochemische industrie. In Nederland is de totale waterstofmarkt ongeveer 2.100.000 ton per jaar. In Noord-Nederland kan de bestaande chemische industrie, grootschalig groene ammoniak en groene methanol produceren op basis van groene waterstof als grondstof. Daarnaast moeten transportvoorzieningen voor waterstof naar Rotterdam, Limburg en Duitsland worden ontwikkeld, vooral via omgebouwde gaspijpleidingen die geschikt zijn gemaakt om waterstof te transporteren, om de (petro) chemische markten aldaar te ontsluiten. Een volgende stap in de ontwikkeling van een volwaardige waterstofinfrastructuur betreft dan de realisatie van havenfaciliteiten waarmee waterstof wereldwijd per schip geïmporteerd en geëxporteerd kan worden. Deze voorzieningen kunnen alleen worden gerealiseerd en op economische wijze worden geëxploiteerd als er een voldoende groot volume aan groene waterstof wordt geproduceerd. Grootschalige waterstofproductie kan op haar beurt alleen worden gerealiseerd als er een goede infrastructuur voor waterstof bestaat, er handelsmogelijkheden zijn en er toegang is tot afzetmarkten. 

In Noord-Nederland kan de bestaande chemische industrie grootschalig groene ammoniak en groene methanol produceren met groene waterstof als grondstof.

Waterstof productie en consumptie in tonnen Waterstof productie en consumptie in tonnen