Verlaging gasproductie

Verlaging van de gasproductie veroorzaakt 8-10% economische krimp in Noord-Nederland in de periode 2014-2025

ING Economisch Bureau heeft de effecten op de economie van een afnemende gasproductie in kaart gebracht.

 

In 2014 droeg de productie van gas, olie en mineralen ongeveer € 11,7 miljard bij aan de economie van Noord-Nederland, waarmee het ongeveer 20% van de totale Noord-Nederlandse economie besloeg. Vanwege de door gasproductie veroorzaakte aardbevingen, is het productieniveau de afgelopen jaren al sterk verminderd en zal dit in de toekomst verder worden verlaagd. De vuistregel van het ING Economisch Bureau is dat een daling van de gasproductie met 5 miljard m3 gas, resulteert in een krimp van de totale noordelijke economie van 1%. In 2017 is het plafond voor de gasproductie vastgesteld op 24 miljard m3 gas, een forse daling vergeleken met het productieniveau van 53 miljard m3 in 2013. Het officiële beleid van de Rijksoverheid is dat de gasproductie de komende jaren, tot 2021, op het huidige niveau zal blijven, waarna het in de jaren daarna verder verlaagd zal worden. De Tweede Kamer heeft echter in februari 2017 aangegeven dat de gasproductie al vanaf 2017 verder verlaagd moet worden. 

Vanwege de door gasproductie veroorzaakte aardbevingen, is het productieniveau de afgelopen jaren al sterk verminderd en zal dit in de toekomst verder worden verlaagd.

De onderstaande grafiek toont het cumulatieve effect op de economie als de gasproductie in de toekomst verder wordt verlaagd, volgens de officiële overheidsbeleid (basisscenario) en in overeenstemming met de wens van de Tweede Kamer (alternatief scenario). De gevolgen van de verlaging van het winningsplafond op de economie in Noord-Nederland is fors. De verwachting is een inkrimping van de economie in Noord-Nederland in de periode 2014-2025 met meer dan 8% in het basisscenario, en mogelijk zelfs 10% in het alternatieve scenario. Uiteraard zal dit ook een negatieve invloed hebben op de werkgelegenheid.

Gaswinning en cumulatief economische impact - basisscenario

Historische gaswinning + basisscenario

Cumulatieve impact economische groei

Historische gaswinning + alternatief scenario

Gaswinning en cumulatief economische impact - alternatief scenario

Cumulatieve impact op economische groei in Noord-Nederland