Groene energieproducten

De groene waterstofeconomie genereert niet alleen groene waterstof maar een veelheid aan groene producten

De ontwikkeling van een groene waterstofeconomie zal niet alleen groene waterstof opleveren.

 

Veel andere groene energie producten, zoals groene stroom, groen syngas, groene kooldioxide, groene char (bestaande uit 85 procent koolstof), bio-pellets, zuiver water en zuurstof zullen ook worden geproduceerd. In 2030 zal, op basis van dit plan, ongeveer 24 miljard kWh groene stroom per jaar worden geproduceerd in Noord-Nederland. Via de NorNed en COBRA-kabels, kan daarnaast nog 5 tot 10 miljard kWh groene stroom per jaar worden ingevoerd. Slechts 8 tot 9 miljard kWh zal worden gebruikt om via elektrolyse groene waterstof te produceren. Groene waterstof, zuurstof, koolmonoxide en groene kooldioxide worden geproduceerd door elektrolyse en vergassing van biomassa. Met deze basiselementen kunnen vervolgens nagenoeg alle chemische producten worden geproduceerd, inclusief groene ammoniak en methanol. Bijproducten zoals char zijn van waarde voor de landbouw en in de chemische industrie. Daarnaast levert geïmporteerde CO2-vrije ammoniak door het te kraken, waterstof dat als brandstof in de flexibele Magnum elektriciteitscentrale kan worden gebruikt. Nieuwe, schone vormen van vervoer op basis van waterstofbrandstofcellen kunnen worden ontwikkeld voor auto’s, treinen en boten, maar ook in nieuwe toepassingen zoals robots en drones. Groene stroom en groene waterstof zijn de basiselementen voor het creëren van duurzame energie- en mobiliteits-systemen in slimme gebieden in steden, dorpen en op de Waddeneilanden. Innovatie is daarom cruciaal en de ontwikkeling van een grootschalig groene waterstofeconomie biedt een overvloed aan kansen voor startups en innovatieve MKB-bedrijven. In de toekomst, na 2030, zijn er nog veel meer mogelijkheden om groene energie en waterstof te produceren. Zo kunnen ver op zee gelegen windparken worden gebouwd die de opgewekte elektriciteit via kabels transporteren naar een offshore platform. Op dit platform wordt de elektriciteit via elektrolyse omgezet in waterstof. De waterstof kan vervolgens naar land getransporteerd worden via reeds bestaande offshore gasleidingen.


 

Groene waterstofeconomie in Noord-Nederland Groene waterstofeconomie in Noord-Nederland