Groene waterstofeconomie

Groene waterstofeconomie omvat productie, markten, infrastructuur en maatschappelijke aspecten

Een groene waterstofeconomie kan alleen worden gerealiseerd wanneer de productie, markten, infrastructuur en maatschappelijke aspecten gelijktijdig en in overeenstemming met elkaar ontwikkeld worden.

 

Tijdens de eerste fase dienen de projecten, activiteiten en systemen weergegeven in het schema, uiterlijk in 2030 in Noord-Nederland ontwikkeld te zijn. Alhoewel ze allen belangrijk zijn, zijn er twee cruciaal om de omschakeling naar de waterstofeconomie te maken. Ten eerste de grootschalige productie van groene waterstof door middel van elektrolyse en vergassing van biomassa, en ten tweede het voor waterstof geschikt maken van het bestaande aardgas pijpleidingstelsel. Hiermee kan waterstof getransporteerd worden voor gebruik als grondstof in de (petro)chemische industrie van Delfzijl en in Rotterdam, Limburg en Duitsland. Het gebruik van de bestaande aardgasinfrastructuur voor het transport van waterstof heeft als voordeel dat waterstof tegen lage kosten kan worden getransporteerd naar de bestaande waterstof markten.
Het transport van waterstof via omgebouwde aardgas pijpleidingen biedt bovendien een unieke kans voor een tweede leven van het aardgasnet.