Investeringen

Totale groene waterstof-gerelateerde investeringen tot 2030 liggen tussen 5,5 en 10 miljard Euro

Het totaal aan investeringen voor de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland wordt tot 2030 geschat op 17,5 tot 25 miljard euro.

 

Dit omvat 12 tot 15 miljard voor de ontwikkeling van offshore windparken. De investeringen in waterstof-gerelateerde projecten wordt geschat op 5,5 tot 10 miljard euro. De hoogste prioriteit ligt bij de investeringen in grootschalige groene waterstofproductie via elektrolyse en biomassavergassing, en de ontwikkeling van een waterstof pijpleiding infrastructuur richting Delftzijl, Rotterdam, Limburg en Duitsland. De verwachting is dat de grote investeringen gedaan gaan worden door een combinatie van elektriciteit-, olie en gas-, industriële gassen-, chemische-, gas infrastructuur- en havenbedrijven.

Groene waterstofeconomie in Noord-Nederland Investeringen (in € miljoen)

Groene waterstofeconomie in Noord-Nederland Investeringen (in € miljoen)
  Investeringen 2018 to 2030
Productie 15.000 - 20.000
4.000 MW offshore wind 12.000 - ­15.000
1.000 MW elektrolyse waterstof productie 500 - ­1.000
1.000 MW biomassavergassing 500 - ­1.000
100 Zon­waterstof gebieden 2.000 - ­3.000
Markten 1.000-1.800
300.000 ton groene methanol en 300.000 ton groene ammoniak Delfzijl 600 - 1.000
Ammoniak­Waterstof Magnum elektriciteitscentrale niet opgenomen
100 waterstof tankstations in Noord­Nederland 100 - 200
5 waterstof brandstofcel gebalanceerde data centers 200 - 400
waterstof innovatie/ startup centra 100 - 200
Infrastructuur 700 - 2.000
Waterstof pijplijn naar Delfzijl en Rotterdam, Limburg en/of Duitsland 200 - 1.000
Waterstof handelsplatform 50 - 100
Waterstof havenfaciliteiten in Eemshaven 400 - 800
5 waterstof distributiecentra 50 - 100
Maatschappelijk 800 - 1.200
Nul emissie openbaar vervoer (bussen, vrachtwagens, treinen, veerboten) 800 - 1.200
Waterstof beurs en tentoonstelling 0 - 10
Waterstof wet­ en regelgevingskader 0 - 10
Groene waterstof certificaten 0 - 10
Totaal inclusief offshore windparken 17.500 - 25.000
Totaal waterstof-gerelateerde investeringen 5.500 – 10.000

 

NorNed kabel tussen Eemshaven en Feda, Noorwegen NorNed kabel tussen Eemshaven en Feda, Noorwegen