Masterplan

Volgende stap: Masterplan ontwikkeling geleid door een sterke Groene Waterstof Ambassadeur

Om de overgang naar de groene waterstofeconomie te verwezenlijken dient een reeks initiatieven parallel ontwikkeld en uitgevoerd te worden.

 

Accenture stelt daarom voor een Masterplan te ontwikkelen binnen een sterke governance structuur en in afstemming met meerdere stakeholders. Dit Masterplan moet van medio 2017 tot medio 2018 worden ontwikkeld en worden geleid door een sterke, vastberaden Groene Waterstof Ambassadeur samen met een sterke programma coördinatie. De belangrijkste elementen in dit masterplan zijn;


A

Ten eerste, een plan met business cases voor de realisatie van de eerste projecten: de opzet van grootschalige productie-installaties, waterstof transportinfrastructuur en de ontwikkeling van de industriële afzetmarkten welke waterstof als grondstof gebruiken.

B

Ten tweede, Het plan en de projecten moeten worden ontwikkeld in het licht van de ontwikkeling van een brede groene waterstofeconomie. Wet- en regelgeving, onderzoek, onderwijs en training zal tot ontwikkeling moeten worden gebracht.  Daarbij moeten ook andere initiatieven, projecten en aspecten in ogenschouw worden genomen die gericht zijn op de ontwikkeling richting een duurzame energievoorziening en groene economie.


C

Ten derde, een convenant dat is ondertekend door alle betrokken partijen uit het bedrijfsleven, de politiek, maatschappelijk organisaties en kenniscentra.