Noord-Nederland

Noord-Nederland is uniek gepositioneerd voor groene waterstof

Noord-Nederland is uniek gepositioneerd om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen, omdat:


A

Het Klimaatakkoord van Parijs heeft ervoor gezorgd dat omschakeling naar een volledige duurzame energievoorziening onontkoombaar is. In Noord-Nederland is de noodzaak voor verandering des te belangrijker omdat de aardgasproductie sterk is teruggebracht, en nog verder wordt teruggebracht.

B

Het aardgasveld van Slochteren heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van een omvangrijke gas-gerelateerde sector in Noord-Nederland. De gassector en gasindustrie kan relatief eenvoudig omschakelen naar waterstof, aangezien de benodigde kennis, infrastructuur en industriële activiteiten voor beide gassen relatief vergelijkbaar zijn. 

C

In de toekomst komt er een enorm aanbod van groene elektriciteit, afkomstig van met name Noorse waterkrachtcentrales, Deense windparken en Nederlandse en Duitse offshore windparken. Dit terwijl de capaciteit van het hoogspanningsnet om elektriciteit te transporteren nu al beperkt is. 

D

De in Noord-Nederland aanwezige chemische -en agro-industriële bedrijven kunnen bijdragen en profiteren van een aanbod van groene waterstof in combinatie met aanbod van groen syngas (synthesegas) en groene koolstofdioxide.

E

De snelle ontwikkeling en introductie van elektrisch transport met zowel batterijen als waterstof brandstofcellen in Europa zorgt voor een extra vraag naar groene waterstof, vooral in buurland Duitsland. 


 

Ameland zonnecel park Ameland zonnecel park