Realisatie

Realisatie van de groene waterstofeconomie vereist een goed gecoördineerde en strak geregisseerde aanpak

Accenture heeft geanalyseerd hoe de realisatie van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland moet worden georganiseerd.

 

Alhoewel de visie om, als een van de eerste regio’s in Europa, een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland te realiseren realistisch is, zal het niet vanzelf gaan. Dit groene waterstofplan zet uiteen waarom een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland ontwikkeld zou kunnen worden. Het plan bevat een high-level routekaart voor de ontwikkeling van de productie, infrastructuur, markten en maatschappelijke activiteiten om een eerste fase van het groene waterstofeconomie tot 2030 te realiseren, samen met een ruwe schatting van de benodigde investeringen. Accenture concludeert dat een groene waterstofeconomie alleen verwezenlijkt kan worden met een goed-gecoördineerde en strak geregisseerde aanpak van bedrijven en overheden gezamenlijk. Bedrijven moeten de investeringen doen, maar de overheid moet de juiste, faciliterende voorwaarden scheppen. Om een groene waterstofeconomie op schaal te realiseren, stelt Accenture de volgende gefaseerde aanpak voor, bestaande uit: I) de huidige fase die zich richt op ideevorming en mobilisatie; II) ontwikkeling masterplan fase; III) backbone realisatiefase; IV) opschaal fase; en V) volwassen fase.


Ontwikkelingsfases in de realisatie van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland Ontwikkelingsfases in de realisatie van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland