Routekaart

Routekaart toont projecten en acties tot 2030 voor de realisatie van een groene waterstofeconomie

Een routekaart op hoofdlijnen voor de periode tot 2030 toont alle projecten en activiteiten voor de productie van groene waterstof, de relevante infrastructuur, markten, regelgeving, onderzoek en onderwijs en maatschappelijke bewustwording.

 

De belangrijkste projecten, die de groene waterstofeconomie op gang moeten brengen, zijn de grootschalige productie van groene waterstof uit duurzame energie (vooral offshore windenergie, waterkracht en biomassa) en de realisatie van een transportinfrastructuur via pijpleidingen (omgebouwde gaspijpleidingen) naar industriële afnameclusters in Delfzijl, Rotterdam, Limburg en Duitsland. De waterstof wordt daar vervolgens gebruikt als grondstof in de (petro)chemische industrie. In een tweede fase moet de markt voor waterstof als transportbrandstof worden ontwikkeld, ondermeer via de realisatie van een waterstof tankinfrastructuur. En als derde volgt dan de elektriciteit balancerings markt. Op grote schaal kan de flexibele Magnum elektriciteitscentrale met ammoniak-waterstof als brandstof worden ingezet voor balancering. En op lokale schaal kan waterstof in de zomer uit overtollige zonne-energie worden geproduceerd en in de winter kunnen waterstof brandstofcellen het tekort aan zonne-elektriciteit aanvullen, seizoensbalancering dus. Na 2025/2030 is het mogelijk dat er markten ontstaan waarbij waterstof wordt ingezet voor industriële productie van stoom, verwarming en koeling in de gebouwde omgeving en internationale import en export van groene waterstof.

Er zijn al twee belangrijke projecten in aanbouw welke bij zullen dragen aan de unieke kansen voor de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland. Het Gemini offshore windpark zal in 2017 volledig operationeel zijn en de COBRA offshore-elektriciteitskabel met Denemarken komt in 2019 online. Ook zal er eind 2017 een eerste waterstof tankstation operationeel zijn bij de AkzoNobel fabriek in Delfzijl, waarbij ‘rest’ waterstof gebruikt wordt als brandstof voor twee regionale bussen. Veel andere groene waterstof projecten in Noord-Nederland zijn reeds in ontwikkeling, zoals ondermeer waterstof tankstations, bussen, vuilniswagens, auto’s, de productie van waterstof door kleinschalige elektrolyse, waterstof opslag en waterstofinfrastructuur.


Routekaart Routekaart